Acte necesare pentru vanzare

LISTA actelor necesare perfectarii contractului de vanzare-cumparare la notariat :

– actul de proprietate

– certificatul fiscal eliberat de Primarie – directia Taxe si Impozite 

– extrasul de carte funciara eliberat de Judecatorie – biroul de carte funciara

– adeverinta de la asociatia de proprietari pentru apartamente 

– certificatul de performanta energetica

– ultima factura de la utilitati

Act de proprietate pentru apartamente :

– contract de vanzare cumparare ( intre persoane sau incheiat cu o unitate de stat : DAFI, ICRAL, ROMCONFORT, etc )

– contract de construire si proces verbal de predare-primire , in cazul in care apartamentul a fost cumparat prin intermediul unitatilor de stat mai sus amintite.

– adeverinta de plata integrala, in cazul in care apartamentul a fost cumparat de la stat prin unitatile amintite anterior.

– contract de donatie in cazul in care apartamentul a fost obtinut prin donatie

– certificat de mostenitor in cazul in care apartamentul a fost mostenit, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului

– hotarare definitiva si irevocabila in cazul in care apartamentul a fost atribuit prin partaj

Act  de proprietate pentru constructii si teren :

– contract de vanzare-cumparare sau donatie prin care au fost dobandite terenul si constructia

– certificat de mostenitor in cazul in care imobilul a fost mostenit, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului

– contract de vanzare cumparare sau donatie prin care a fost dobandit terenul

– autorizatia de construire si certificat de urbanism

– hotarare definitiva si irevocabila in cazul in care apartamentul a fost atribuit prin partaj

Act de proprietate pentru terenuri :

– contract de vanzare cumparare sau donatie

– certificat de mostenitor in cazul in care imobilul a fost mostenit, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului

– hotarare definitiva si irevocabila in cazul in care apartamentul a fost atribuit prin partaj

– titlu de proprietate, in cazul constituirii sau reconstituirii dreptulului de proprietate , in baza legii fondului funciar nr. 18 / 1991